Ako prenajať

Doklady potrebné k prenájmu: 

Fyzické osoby (SZČO):

  • platný vodičský preukaz
  • platný občiansky preukaz alebo pas
  • IČO (platí len pre SZČO)
  • zloženie zálohy v prípade poškodenia vozidla vo výške 500 Eur

Právnické osoby (firmy):

  • platný vodičský preukaz
  • platný občiansky preukaz alebo pas štatutárneho zástupcu spoločnosti
  • výpis z OR 
  • overené splnomocnenie od konateľa firmy v prípade, že osoba preberajúca vozidlo nie je konateľom spoločnosti
  • zloženie zálohy v prípade poškodenia vozidla vo výške 500 Eur